I N T R I N S I C V N

Please Wait For Loading

CÁC DỊCH VỤ - CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Chương trình Xây dựng cuộc sống tại Canada (12 – 24 tháng)

Chương trình Huấn luyện được cá nhân hóa cho từng công ty, để giúp những người sáng lập vượt qua cả những thách thức kinh doanh và những vấn đề cá nhân gặp phải khi đầu tư và sinh sống xuyên biên giới. Chương trình này giúp tăng cường sức mạnh cho các đơn xin các chương trình Vườn ươm doanh nghiệp. Chương trình nhiều giai đoạn này của Intrinsic Innovations giúp cho doanh nghiệp hiểu, xây dựng và đặt chân bền vững tại thị trường Bắc Mỹ.

Dịch vụ doanh nghiệp

Các dịch vụ của công ty bao gồm đăng ký kinh doanh, văn phòng, dịch vụ thư, sổ sách kế toán đơn giản, đăng ký tài khoản ngân hàng, hỗ trợ tuyển dụng tại địa phương và kết nối các chuyên gia địa phương phù hợp với dự án.

Khám phá Canada, hội thảo online, 2 tuần

Khám phá Cuộc sống và Kinh doanh ở Calgary. Các chủ đề bao gồm cuộc sống ở Alberta, Luật, Kế toán, thuế, tài trợ, bất động sản, y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội và giải trí.

Không gian ươm tạo và đặc quyền

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ văn phòng chia sẻ với quyền truy cập vào cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các dịch vụ bảo hiểm y tế, nha khoa, tìm hiểu thị trường và tiếp cận các đối tác địa phương, tiếp cận tư vấn pháp lý và kế toán (tư vấn miễn phí), đối tác HubSpot và Techsoup.