I N T R I N S I C V N

Please Wait For Loading

Gặp gỡ Canada

  • 29th May - 4th June 2023

Bạn có phải là một doanh nhân? Quan tâm đến việc khám phá cơ hội kinh doanh ở Canada? Nếu vậy, Gặp gỡ Canada là một chương trình dành cho Bạn!
Gặp gỡ Canada là chương trình kéo dài một tuần dành cho các công ty khởi nghiệp và doanh nhân tập trung vào đổi mới vươn ra quốc tế đang xem xét mở rộng và/hoặc chuyển đến Canada. Mục đích của chương trình là cung cấp cho các doanh nhân cái nhìn tổng quan ở mức độ chuyên sâu về môi trường kinh doanh và cuộc sống ở Canada, đặc biệt là ở Alberta.

Xem ngay